For arbeidsgiver

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv. Slik ser et samarbeid med oss ut:

1. Innledende og uforpliktende samtale – bli kjent med hverandre

Den innledende samtalen med oss er helt uforpliktende. Det eneste som kreves er at dere er åpne for et inkluderende arbeidsmiljø. Samarbeidet kan begynne enten ved at vi tar kontakt med dere, dere tar kontakt med oss, eller ved en tilfeldig krysning av veier gjennom flere av våre markedsaktiviteter.

2. Behovsidentifikasjonhva er viktig for din bedrift?

Vi ønsker å forstå deres virksomhet for å best imøtekomme deres behov. Vi trenger innsikt i bedriftens kompetanse, mål, visjoner, kompetansekrav, muligheter og potensial for vekst. Vår prioritet er å bli kjent med dere som arbeidsgiver og deres ansatte slik at vi kan matche dere med riktige arbeidssøkere for deres bedrift.

3. Handlingsrettet samarbeid – før, under og etter ansettelse

Vi tilpasser vår innsats i tråd med deres ønsker og behov som arbeidsgiver. Dere bestemmer graden av samarbeid og kontakt, og dette kan variere i hvert enkelt tilfelle.  Som arbeidsgiver fokuserer dere på den daglige arbeidshverdagen og ivaretakelsen av den nye ansatte. Vi tar ansvar for at dokumentasjon, nødvendige søknader og formaliteter er i orden og opprettholde en overordnet dialog med NAV.

Vi kan også følge opp den ansatte etter ansettelse. Vår oppgave er å sikre stabilitet og redusere risikoen for dere. Det er normalt å oppleve noen justeringer når man starter i en ny jobb. Ofte er små tilpasninger tilstrekkelig for å skape et stabilt og bærekraftig arbeidsforhold, og vi bidrar gjerne med denne kompetansen inn i deres bedrift.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ble nysgjerrig på et samarbeid med oss. Vi gleder oss til å høre fra akkurat deg og din bedrift!

1. Innledende og uforpliktende samtale – bli kjent med hverandre
+
Den innledende samtalen med oss er helt uforpliktende. Det eneste som kreves er at dere er åpne for et inkluderende arbeidsmiljø. Samarbeidet kan begynne enten ved at vi tar kontakt med dere, dere tar kontakt med oss, eller ved en tilfeldig krysning av veier gjennom flere av våre markedsaktiviteter.
2. Behovsidentifikasjon – hva er viktig for din bedrift? 
+
Vi ønsker å forstå deres virksomhet for å best imøtekomme deres behov. Vi trenger innsikt i bedriftens kompetanse, mål, visjoner, kompetansekrav, muligheter og potensial for vekst. Vår prioritet er å bli kjent med dere som arbeidsgiver og deres ansatte slik at vi kan matche dere med riktige arbeidssøkere for deres bedrift.
3. Handlingsrettet samarbeid – før, under og etter ansettelse 
+
Vi tilpasser vår innsats i tråd med deres ønsker og behov som arbeidsgiver. Dere bestemmer graden av samarbeid og kontakt, og dette kan variere i hvert enkelt tilfelle.  Som arbeidsgiver fokuserer dere på den daglige arbeidshverdagen og ivaretakelsen av den nye ansatte. Vi tar ansvar for at dokumentasjon, nødvendige søknader og formaliteter er i orden og opprettholde en overordnet dialog med NAV. Vi kan også følge opp den ansatte etter ansettelse. Vår oppgave er å sikre stabilitet og redusere risikoen for dere. Det er normalt å oppleve noen justeringer når man starter i en ny jobb. Ofte er små tilpasninger tilstrekkelig for å skape et stabilt og bærekraftig arbeidsforhold, og vi bidrar gjerne med denne kompetansen inn i deres bedrift. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ble nysgjerrig på et samarbeid med oss.Vi gleder oss til å høre fra akkurat deg og din bedrift! 

For arbeidssøker

Vi vet at du er på din egen individuelle reise, og vi er opptatt av at du skal få veiledning som er tilpasset deg og dine behov!
Du er ekspert i eget liv og hos oss har du mulighet til å påvirke aktiviteter i tiltaket for å nå dine mål, samtidig som du får mulighet til å utvikle deg både personlig og profesjonelt. Vår veiledning tar utgangspunkt i dine ressurser og egenskaper for å finne de mulighetene som er best for deg. Vi er opptatt av at det skal oppleves trygt, motiverende og utviklende å samarbeide med våreveiledere, og vi er opptatt av å ivareta dine behov på reisen.

Her vil du få tilgang til informasjon om hvor vi er tilgjengelige, slik at du enkelt kan finne oss og dra nytte av våre tjenester.

Vi ser frem til å være en del av din reise og hjelpe deg med å realisere ditt potensial.

Sammen styrker vi ressurser!

Om Arbeidslivsressurs AS

For NAV

Vi legger stor vekt på å opprettholde tilliten og tryggheten med et tett og profesjonelt samarbeid med dere gjennom hele prosessen.

Vår veiledningsmetodikk er til enhver tid basert på den nyeste kunnskapen innen fagfeltet og oppdaterte markedsanalyser. Arbeidslivsressurs har et engasjert og sterkt faglig miljø som satser på kompetanse, teknologi og innovativ tilnærming.

Dersom du/dere vurderer våre tiltak for som aktuelt for dine arbeidssøkere, kan du finne en oversikt over våre tilgjengelige tiltak, avdelinger og aktuell kontaktperson.

For arbeidsgivere

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv. Slik ser et samarbeid med oss ut.

1. Innledende og uforpliktende samtale – bli kjent med hverandre
Den innledende samtalen med oss er helt uforpliktende. Det eneste som kreves er at dere er åpne for et inkluderende arbeidsmiljø. Samarbeidet kan begynne enten ved at vi tar kontakt med dere, dere tar kontakt med oss, eller ved en tilfeldig krysning av veier gjennom flere av våre markedsaktiviteter.

2. Behovsidentifikasjonhva er viktig for din bedrift? 
Vi ønsker å forstå deres virksomhet for å best imøtekomme deres behov. Vi trenger innsikt i bedriftens kompetanse, mål, visjoner, kompetansekrav, muligheter og potensial for vekst. Vår prioritet er å bli kjent med dere som arbeidsgiver og deres ansatte slik at vi kan matche dere med riktige arbeidssøkere for deres bedrift.

3. Handlingsrettet samarbeid – før, under og etter ansettelse 
Vi tilpasser vår innsats i tråd med deres ønsker og behov som arbeidsgiver. Dere bestemmer graden av samarbeid og kontakt, og dette kan variere i hvert enkelt tilfelle.  Som arbeidsgiver fokuserer dere på den daglige arbeidshverdagen og ivaretakelsen av den nye ansatte. Vi tar ansvar for at dokumentasjon, nødvendige søknader og formaliteter er i orden og opprettholde en overordnet dialog med NAV. Vi kan også følge opp den ansatte etter ansettelse. Vår oppgave er å sikre stabilitet og redusere risikoen for dere. Det er normalt å oppleve noen justeringer når man starter i en ny jobb. Ofte er små tilpasninger tilstrekkelig for å skape et stabilt og bærekraftig arbeidsforhold, og vi bidrar gjerne med denne kompetansen inn i deres bedrift. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ble nysgjerrig på et samarbeid med oss.
Vi gleder oss til å høre fra akkurat deg og din bedrift!
 

For arbeidssøker

Vi vet at du er på din egen individuelle reise, og vi er opptatt av at du skal få veiledning som er tilpasset deg og dine behov!
Du er ekspert i eget liv og hos oss har du mulighet til å påvirke aktiviteter i tiltaket for å nå dine mål, samtidig som du får mulighet til å utvikle deg både personlig og profesjonelt. Vår veiledning tar utgangspunkt i dine ressurser og egenskaper for å finne de mulighetene som er best for deg. Vi er opptatt av at det skal oppleves trygt, motiverende og utviklende å samarbeide med våreveiledere, og vi er opptatt av å ivareta dine behov på reisen.

Her vil du få tilgang til informasjon om hvor vi er tilgjengelige, slik at du enkelt kan finne oss og dra nytte av våre tjenester.

Vi ser frem til å være en del av din reise og hjelpe deg med å realisere ditt potensial.

Sammen styrker vi ressurser!

Våre tjenester

Oppfølging

Oppfølging er et individuelt rettet tiltak for deg som ønsker å finne aktive løsninger i arbeidslivet. Dette kan være hjelp til å finne en ny jobb som passer deg og dine behov, eller finne løsninger på din arbeidsplass. Tiltaket inneholder individuell veiledning, blant annet kartlegging av styrker, egenskaper og ressurser, karriereveiledning for å finne muligheter og bistand til jobbsøk og ulike jobbsøkestrategier. Vi kan også bistå med opplæring og tilrettelegging på arbeidsplass i samarbeid med arbeidsgiver. Tiltaket har en varighet på 6 måneder, og kan forlenges ved behov.

Avklaring

Avklaring hos Arbeidslivsressurs er et individuelt arbeidsrettet tiltak for deg både med og uten arbeidsforhold. Tiltaket består av kartlegging av dine stryker og utfordringer, karriereveiledning, motivasjonsfremmede aktiviteter og arbeidsutprøving. Målet med tiltaket er å avklare din arbeidsevne og at du får innsikt i dine styrker og ressurser. Sammen med din dedikerte karriereveileder vil dere finne bærekraftige løsninger som bistår deg på veien videre inn i arbeidslivet. Tiltaket har en varighet på 4 uker, men kan forlenges til totalt 12 uker, ved behov.

Etablererkurs

På etablererkurs lærer du det som skal til for å starte bedrift, fra A-Å.
Du vil få hjelp til å videreutvikle din forretningsidè og jobbe praktisk med denne. Kurset består av temaer som forretningsmodell- og plan, markedsføring, budsjett, støtteordninger og finansiering, pitch og presentasjon – og mye mer! Kurset gir en unik mulighet til å knytte seg til det nettverket du trenger, både gjennom kontakt med andre gründere, samarbeidspartnere og virkemiddelapparatet (som f.eks. Innovasjon Norge). Kurset har en varighet på 17 uker, hvorav 5 av disse er intensive kursuker, som etterfølges av 12 uker med individuell veiledning, og to fellessamlinger.

Jobbsøkerkurs

Jobbsøkerkurs ruster deg til å bli en aktiv og målrettet arbeidssøker for raskt å komme i jobb. Målet er at du skal oppnå den jobben som passer for deg. I kurset vil du blant annet bli bevisst på egen kompetanse, ferdigheter, styrker og interesser og bli i stand til å kunne kommunisere dine egne styrker på arbeidsmarkedet og i jobbintervjuer. Kurset gir deg praktisk innsikt i hvordan du skal utarbeide tilpassede CVer og søknader til ditt jobbmål, og benytte flere jobbsøkerstrategier parallelt for å effektivisere jobbsøkerprosessen. Kurset tilbyr en rik arena for nettverksbygging og direkte kontakt med arbeidsgivere med ansettelsesbehov. Kursvarighet er fra 2-4 uker.

Jobbsøkerkurs for unge

Kurset er for deg mellom 18 og 30 år og som ønsker hjelp til å komme i jobb eller finne riktig vei videre. Kurset fokuserer på karriereveiledning gjennom kartlegging av dine interesser og egenskaper og fokus på ulike muligheter i arbeidslivet. I kurset får du hjelp til å komme i kontakt med arbeidsgivere for å få jobb, eller for å lære mer om arbeidslivet og ulike yrker. Du vil også få hjelp til å finne deg en jobb eller en utprøving der din veileder vil følge deg opp. Kurser har en varighet på 5 uker, og en oppfølgingsdel på 12 uker der vi følger opp i arbeid.

Arbeidsrettet norskopplæring

På dette kurset får du språkopplæring kombinert med arbeidspraksis i bedrift.  Kurset består av kartlegging av dine styrker og ressurser, karriereveiledning og utforskning aktuelle yrker, språkopplæring/undervisning og arbeidspraksis. Målet med kurset er at du skal øke din språkkompetanse og tilknytning til arbeidslivet, slik at du kan nå målet om en bærekraftig jobb etter endt kurs.  Kurset har en varighet på totalt 22 uker, hvorav de første 8 ukene er kun språkopplæring hos oss, de neste 6 ukene er en kombinasjon med språkopplæring og praksis, og de siste 8 ukene er kun praksis.

Ved å klikke på "Godta", godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering og analysere bruken av nettstedet. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.